FRANTIŠEK UHER

Každá prospěšná věc zasluhuje pozornost. Už proto, že vyžaduje spoustu mravenčí práce. Často velice mravenčí práce.

Dokonale to platí o neobyčejně erudovaném a mimořádně skromném fotografu Zdeňku Vošickém. Připravil již pátou obrazovou publikaci, mapující krásy země, která je nám domovem.

Po premiérové knize Toulky nad Havlíčkobrodskem (2007), kterou vzdal hold půvabům regionu svého mládí, následovaly Toulky nad Pelhřimovskem (2008), Toulky nad Třebíčskem (2009) a Vysočina shůry (2011), která byla v roce vydání zaslouženě oceněna jako nejkrásnější kniha havlíčkobrodského knižního veletrhu, dostáváme do rukou publikaci zatím nejobsáhlejší, JIŽNÍ MORAVA SHŮRY – 1. díl (vyd. Aerial art a Aerovydavatelství, 2015, s pozoruhodně nekonvenční předmluvou Arnošta Goldflama).

Rozlehlost Jihomoravského kraje a nepřeberné množství přírodních krás a historických památek, podmaňovaných či vytvářených přičinlivýma rukama mnoha generací, přiměly autora rozdělit knihu o Jižní Moravě do tří samostatných částí. Tentokrát je pozornost věnována Brnu a jihozápadním oblastem kraje.

Zasvěcení vědí, že se jedná o knihu specifických fotografií pořízených z letadla. Nevím, zda fotograf Vošický a pilot Klimeš mají spočítané letové hodiny. Patrně ano, protože za každou z nich platí nemalý peníz. Sotva však pamatují, kolikrát jim tvůrčí záměry zhatila nepřízeň počasí, jaké nepředvídatelné organizační i technické těžkosti museli překonávat. Nelze pominout skutečnost, že Vošický je nejen autorem, ale také distributorem publikace v celém zobrazovaném území. Z hlediska „čtenářů“ to všechno samozřejmě není úplně nejpodstatnější, ale uvědomit si to musíme.

Mnohem podstatnější je, že můžeme oprávněně citovat Sabinova slova ze závěru Prodané nevěsty: Dobrá věc se podařila! Nacházíme báječné záběry, které evokují hluboko zasuté vzpomínky, oživují dávné i novější zážitky z našich pozemských cest a odkrývají další, dosud nepoznané a vskutku originální.

V neposlední řadě přináší kniha – stejně jako ty předešlé – chvilky radostného nacházení: Tohle je střecha našeho domu… Tohle je bratrova zahrada… Tady bydlela babička… Tohle je škola, do které jsem chodila… Ze skutečných objektů a krajinných zvláštností se stávají svérázné suvenýry, oživující vzpomínky, konkrétní místa se spojují s konkrétními osobami, vybavuje se podoba přátel a dávných známých, jakož i rozličných událostí.

Každá fotografie je zároveň neúprosným dokumentem. Za rok, za pět, za dvacet let bude ledacos vypadat jinak.

Fotografické záběry Zdeňka Vošického jsou stálicemi dokonalé technické úrovně, což samo o sobě není málo. Pokud jde o jejich platnost, je na místě použít latinský termín in perpetum. Navždy!

Mnohým snímkům je však vlastní také výrazný umělecký akcent a jenom potvrzují, že ocenění v různých fotografických soutěžích získává Vošický zaslouženě. Je nejenom perfektní dokumentarista – což není v žádném směru podcenění dokumentární fotografie – Vošický je jako fotograf umělec par exellence.

Jeho dosavadní dílo překonává všechny peřeje a jezy času, stává se stálicí na fotografickém nebi. První díl publikace Jižní Morava obsahuje několik vskutku unikátních snímků, které ulpívají hluboko v paměti. Vranovská přehrada, Znojemské moře, Novomlýnské nádrže, Pasohlávky či snímek trosek žerotínské tvrze mají nakročeno do poetického spektra dějin fotografie. Nezbývá, než se těšit na další díly.