RADOVAN RYBÁK

Vážení přátelé, velmi děkuji za možnost, zúčastnit se vašeho Kongresu slovenských spisovatelů v malebných Turčianských Teplicích. Především vám chci však vyřídit srdečné pozdravy od mého přítele, básníka Karla Sýse, který na kongres nemohl přijet a proto vyslal za sebe náhradu, totiž mne.

Domnívám se, že postavení spisovatelů, básníků, tedy autorů, je v České republice obdobná, jako u vás na Slovensku.

Čeští autoři jsou mnohdy pod drtivým tlakem právníků z Plzně, kteří v nakladatelstvích připravují autorům až příliš často nevýhodné smlouvy, ve kterých je ono autorské zřídlo doslova ohlodáno až na kost. Přitom to jsou autoři, kteří přece dávají práci nakladatelům, vydavatelům, obchodníkům a podobně.

V Čechách se autor stále nebere vážně, a jak tak poslouchám vaše příspěvky, na Slovensku je situace obdobná, ne-li horší.

Víte, v České republice se mi postavení autorů jeví jako naprosto ponížené. Zejména u mladých, začínajících autorů, kteří mnohdy doslova žadoní u nakladatele, aby si alespoň všiml jejich literárních počinů, v tom lepším případě je i vydal.

Český autor se dnes hrbí před právníky z Plzně, kteří připravují v nakladatelstvích smlouvy, které jsou pro začínající autory pekelně nevýhodné! Přitom autor je tím pramenem, zdrojem, který posunuje tento svět někam dál.

Právníci v nakladatelstvích jsou ony žáby na prameni, které v drtivé většině případů nemyslí na nic jiného než na peníze. Naučili je to na právnických fakultách, a nebuďme naivní – nejenom v Plzni.

Pevně věřím v to, že zmíněný kongres posune onu fakticky neutěšenou situaci s autorstvím takovým směrem a do takové výšky, aby se na spisovatele nebo na básníka nepohlíželo jako na někoho, kdo se do dnešní doby jaksi nehodí, kdo v ní překáží a kdo je pro všechny ty zprostředkovatele autorství pro smích. Třeba i pro domnělou finanční nepraktičnost.

Ukažme tedy obchodníkům s deštěm, že nejenom psát, ale i počítat umíme velmi dobře!

Děkuji za pozornost.

V Turčianských Teplicích 23. 9. 2016

Autor je člen předsednictva Unie českých spisovatelů