JIŘÍ KNOPP

Ne, nespletl jsem se. Já vím, že jde o Slovanskou epopej. Alfons Mucha nám zanechal ohromný skvost, něco, po čem by se každý národ olízl. Totiž, jestli jste, jak se říká – v obraze, tak Slovanská epopej je ohromné dílo a nejen výtvarné.

Alfons Mucha na mnoha obrovských plátnech ztvárnil celé dějiny Slovanů, jejich vzestup a pád, stěžejní události jejich bytí. Své brilantní umění, ale také znalosti historie a lásku ke slovanstvu a svůj světový věhlas nám položil k nohám. A za to všechno si přál jediné – aby tomuto dílu postavila Praha důstojný stánek pro jeho uložení a možnost stálé výstavy.

Alfons Mucha tvořil Slovanskou epopej dvacet let, mezi léty 1912 až 1926 a dokončil celé toto dílo na jaře roku 1928. Naajdeme v ní obrazy Slované v pravlasti, Zrušení nevolnictví na Rusi, Car Simeon, Kázání Mistra Jana Husa v kapli Betlémské, Po bitvě u Grünwaldu, Jan Amos Komenský, Jiří z Poděbrad, Po bitvě na Vítkově a další obrazy. Jde celkem o dvacet rozměrných pláten, které tvoří české národní bohatství světového významu.

Jak je to možné, že za ta dlouhá léta nevznikla stavba, ve které by byly takové vzácné obrazy uloženy k potěše nejen nás Čechů, ale všech Slovanů? Víme, někteří dobře, jiní jen tak letmo, že nad osudem Slovanů nejednou visel Damoklův meč. Vypadá to, že zrovna není nejvhodnější chvíle, abychom pro toto Muchovo dílo stavěli důstojný stánek.

A tak se zamýšlím nad otázkou, zda Alfons Mucha tenkrát tak nějak nešlápl vedle. Slovanská epopej! Stojí o ni představitelé našeho národa? Stojí o ni ti, kdo mohou uvolnit potřebné miliony pro takový důstojný stánek?

Že se Mucha nepustil do jiného díla! Cožpak by nedokázal ztvárnit takovou Americkou epopej? Jistě by vznikla plátna jako třeba Objevení Ameriky, Zlatokopové na Klondike, Kolonizace amerického západu, Po boji u Little Bighornu, Sever proti Jihu, Otroci pomáhají budovat moderní Ameriku…

Taková epopej, to by bylo jiné „kafe“, to by se stavěla jinak taková svatyně! Určitě už by dávno stála a byla by velkolepá, byly by tam zlaté kliky, pojízdné schody… Byla by to nádhera a nikdo by na takový chrám amerikanismu nemusel dát ani korunu. Kdepak abychom museli střádat uzávěry z petlahví na zakoupení starého stanu s nápisem CIRKUS HUMBERTO, abychom to slavné Muchovo dílo, Slovanskou epopej, uchovali před deštěm, nečasem a slotou.

Kdyby nakreslil Americkou epopej, tak už by v Praze stála ohromná nádherná budova a jezdily by tam schody atd. atd.

Jenže je to Slovanská epopej a tak se všichni Češi budou na stavbu skládat uzávěry petlahví, budou je v pytlech svážet… A snad někdy…