KAREL SÝS

Památkář a manipulátor Miloš Kadlec na serveru manipulatori.cz zveřejnil elaborát Atentát na Karla Sýse.

Věnuje se třem mým knihám: Protektorát ve fotografiích, Akce Heydrich a Praha zednářská.

Každý autor (ale i čtenář) by jistě přivítal fundovaný rozbor, vzal na vědomí chyby, jichž se dopustil a vynasnažil se je opravit. Avšak stačí si přečíst několikařádkový úvod, aby pochopil, že se jedná pouze o denunciaci:

Rozbor všech tří knih jasně dokládá, že autor neumí pracovat s fakty, překrucuje je v duchu komunistické ideologie, vyzdvihuje sebe sama, používá zcela pochybné, ba konspirační zdroje a zcela nepřípustně manipuluje s citáty.

V květnu a červnu bylo opět aktuální téma atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Tištěná i internetová média v této souvislosti publikovala řadu textů, Česká televize a Český rozhlas 75. výročí atentátu věnovaly hodiny vysílání. Protože jsem zjistil, že se tímto tématem už dříve zabýval i Karel Sýs, známý jako komunistický básník (v současnosti je šéfredaktorem odbočky Haló novin LUK a předsedou filiálky KSČM pod názvem Unie českých spisovatelů), rozhodl jsem se podívat se blíže na jeho tři knihy, které spolu souvisejí a které se věnují protektorátu a Heydrichovi ve dvou případech jako hlavnímu tématu (Protektorát ve fotografiích, Akce Heydrich) a v jednom okrajově (Praha zednářská).“

Takhle lze psát v Čechách 2017 o básnících!

Uvedu úryvek z Arijského boje č. 28/1941:

„Podívejme se na naši Akademii a její literární třídu. Tam kolem básníka Machara kupí se pěkná levičácká společnost, Hora, Kopta, Majerová a jiní. To jsou naši nesmrtelní, levičácky orientovaní, kteří bohorovně sedí na Olympu a dívají se s pohrdáním na takové Zavřely.“

Tohle nenapsal Miloš Kadlec, nýbrž Jan Zahradníček. Styl a záměr je však totožný.

Kadlec je prý sice profesor, ale shora uvedený citát prozrazuje, že by byl nejen zdatným informátorem Arijského boje (chybí už jen udání bydliště závadové osoby), ale zároveň reprezentativním předsedou Ligy proti bolševismu. Ta sice dosud nebyla oficiálně ustavena, ale má se čile k světu.

Věru hnědé, čím dál hnědší je nebe nad Novoprotektorátem Böhmen und Mähren!