VLADIMÍR VALTER

Kavárny mondén

noblesou se sytí

vyhaslý pojem

minulého bytí

zpovídá krásu

uvadlého kvítí

je to hra na lásku

co jí oči nítí

při jedné kávě

minerálce k pití