MICHAL ČERNÍK

 

Jedna podoba štěstí

Celý den jsme byli šťastní

Životem dospěla slova

a všednost najednou krásní

Zítra to zkusíme znova

 

Stačí i málo

Prostý je chléb prostá je voda

a prosté slovo ruku ti podá

Někdy nám ke štěstí stačí i málo:

aby nebe za nás bolest vyplakalo

 

Právo trávy

U nás nemají právo poušť ani step

u nás nemají právo supové a vlci

u nás nám tráva pod koleny nahmatává tep

a nakonec dosáhne až k srdci

 

Zloděj radosti

Belhá se svět a mír má až vzadu

a je to písnička hořká a stará

Z radosti dětí radost si kradu

a kradu ji z radosti jara

 

Čechy

Malá je naše země

Malá jako dlaň malá jako hrst slov

Po zemi rozsévám slova

Bude z nich chléb

 

Čistá řeč

Abych ani pírko nevylekal

zaškrtil jsem i svůj dech

Tak čistá je řeč srdce

Není ve slovech

 

Poslední listí

Do života ti listí napadalo

a už ho vůbec není málo

Musíš ho shrabat a proměnit v oheň

popel dát zemi Nezapomeň

 

Jizvou slova

Srdce s křídly havrana

úzkost na kost odraná

Pak už nic Pak živou jizvou slova

vlastní portrét namalovat

 

Mír

V noci se tiše rozsněžilo

bylo by hříšné rozsvěcet

I když to mrtvé neožilo

cítil jsem dýchat svět

 

Dedikace

Klíčem se člověk neodmyká

svět se neotevře v dlaň

a dveřím do ráje chybí klika

O své srdce se neporaň

 

Dedikace

V sobě si uchraň modrou oblohu

tu bez běsů a bez bohů

Uchraň si prostý lidský cit

Nezapomeň děkovat Uměj poprosit

 

Stav světa

Do našich slov se zaťaly slzy

a také ocel oheň a hněv

Jak tedy chceme změnit svět

když nemáme ani na úsměv?

 

Tiše

V jasné noci své dny spočítat

jak jsi spočítal už tolikrát

popřát ženě a pak potichu

jako dítě usnout bez hříchu

 

Stín večera

Dokonán jest večer a tma rozestlaná

s úzkostí svojí vedem věčnou při

zda na nás počká zítřek

a počká-li i pozítří

 

Křesadlo

V sobě si nosím skanzen veršů

v sobě si hýčkám anděla míru

ve tmě si slovem o slovo křešu

a hvězdy odletují až do vesmíru

 

Lidské světlo

Já plamínek svíčky světýlko drkotavé

nekořím se před žádnou tmou

a když se dostaví

zemře přede mnou

 

Síla

Stačí jediný

úsměv dítěte

vzlétne k tobě

a zdvihne tě

 

Tisíc let poté

Kdopak z nás oblázek vzbudí

celé věky zde pokojně spal

kdysi dávno byl srdcem v hrudi

toho kdo miloval

 

Rozsvícená okna

I když se u nás stále častěji šeří

mír si k nám za stůl usedne při večeři

Večer vždy světlo vyvěsíme do oken

Kdo sám jde tmou nebude samoten

 

To odvěké

Jakápak rovnost spravedlnost ideály

ve světě který se přes ně jak tsunami valí

V milionech lebek jsou dávno pohřbené

V milionech hlav jsou opět zrozené

 

Krvavé verše

Co uděláme s propastmi

které nás od sebe dělí?

Zasypou se zasypou se

rozstřílenými těly

 

Spor

Zvony z kostela oznamují poledne

v letním žáru se chvěje vzduch

a provždy budeš vědět že pro bědné

se na žádném nebi nenarodil bůh

 

Bez gesta

Žiju jako bych měl umřít třeba zítra

Žiju jako bych byl majitelem jitra

V přílivu úzkosti i v jeho odlivu

semínko v hlíně zůstává na živu

 

Z knihy Stébla, kterou vydalo r. 2017 nakladatelství Kmen