KAREL SÝS

Lze zakázat slova? Jistě, člověk může zakázat či povolit vše, na co dosáhne, ale člověk míní a pánbůh mění.

Antonín Doležal, nestor českého porodnictví, ověnčený tituly prof. Mudr. DrSc., předkládá svou knihu ZAKÁZANÁ SLOVA v již třetím doplněném a upraveném vydání v nakladatelství Grada Publishing (Praha 2017).

MILAN DUŠEK

V závěru minulého roku ve vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí vyšla knížka Lenky Karhanové ZA ZRCADLEM, která obsahuje úvahy a aforismy. Autorka dosud vydala knihu Původ negativních sil a možnosti homeopatie (Oftis 2011) a několik básnických sbírek.

MILAN BLAHYNKA

Jsem rád každé příležitosti zužitkovat něco z fakultních let estetiky, která se tehdy v Olomouci dala studovat jen jako tzv. malý obor, ačkoli kvůli ní, totiž kvůli profesoru Markalousovi-Johnovi jsem šel do města svého osudu.

A tak jsem přímo chtivě sáhl po PRŮVODCI PO SVĚTĚ SOUČASNÉ ESTETIKY (Miroslav Tomšů-nakladatelství Monument, Slušovice 2017), který napsala docentka Věra Beranová, dcera vynikajícího malíře Aljo Berana a sama absolventka olomoucké Univerzity Palackého, nyní působící na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

VLASTA RUT SIDONOVÁ

Byla dubnová neděle, tedy proměnlivé počasí. Hodiny na Barborce odbíjely celou a potom šest. Ovšem šest večer, což se v této chvíli zdá zcela nepodstatné. Brzy ovšem milý čtenář pochopí, že je to informace důležitá.

BOHUMILA SARNOVÁ

Není nic staršího než včerejší noviny. Tak nějak se to říká. O uplynulých událostech to platí jistě dvojnásob. I já jsem si toho plně vědoma. Přesto, nebo právě proto se vyjádřím ještě k prezidentské inauguraci Miloše Zemana z 8. března 2018.

ZDENĚK HRABICA

Před nynějším Domem odborových svazů (nepotrvrzeně jsem slyšel, že je tento architektonický skvost na prodej) stávala socha Antonína Zápotockého, kterou „tátové dělníků“ a jiní záhy po majetkovém převratu vyvrátili z piedestalu a postavili tam sochu Winstona Churchilla.

JAROSLAV KUČERA

Po úvodu a předchozích kapitolách, kde šlo o formulování problému sociální závislosti „vůbec“, jde na začátku této kapitoly k prvnímu, byť i značně zjednodušenému přiblížení k její precizaci. K solidnímu matematickému vyjádření má ovšem ještě daleko. Předchozí výklad však mohl čtenáře, který matematiku zrovna nemusí, poněkud znechutit. Proto si zaslouží malé osvěžení v podobě mírně ironického polidštění uvedeného výkladu.

PAVOL DINKA

… jemnejšie povedané kádrovníci, akísi novodobí exorcisti, ktorí chcú vyhnať z hláv ľudí slobodu myslenia, chcú nám prikázať, čo si máme myslieť, prinútiť nás, ako máme rozprávať a konať – ak neposlúchneme, začnú „previnilca“ naťahovať na mediálny škripec či navliekať mu španielsku čižmu, aby mu nahnali strach, vydesili ho s výstrahou, že ho posadia do prosektúry, kde sa v ňom budú vŕtať až do desiateho kolena.

STANISLAV ZEMAN

Banány přestaly být šlágrem

Zaměnil je za rakve

JAROSLAV EMINGER

Realita

Kandidáti na Hrad

vzletné řeči smolí

BŘETISLAV KOTYZA

Kdo stvořil genetickou spirálu

architektury člověka?