MILAN BLAHYNKA

Jsem rád každé příležitosti zužitkovat něco z fakultních let estetiky, která se tehdy v Olomouci dala studovat jen jako tzv. malý obor, ačkoli kvůli ní, totiž kvůli profesoru Markalousovi-Johnovi jsem šel do města svého osudu.

A tak jsem přímo chtivě sáhl po PRŮVODCI PO SVĚTĚ SOUČASNÉ ESTETIKY (Miroslav Tomšů-nakladatelství Monument, Slušovice 2017), který napsala docentka Věra Beranová, dcera vynikajícího malíře Aljo Berana a sama absolventka olomoucké Univerzity Palackého, nyní působící na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Při prvním tzv. kurzorickém čtení jsem zapředl blahem, že tento Průvodce je pojednán jako přehledný slovník, a zároveň jsem prodělal šok. Proč proboha Beranová vysvětluje, co je to fantazie nebo fenomén či senzace. To přece každý ví.

Až za pár pátků mi dokleplo: opravdu každý? Mám řadu přátel přednášejících a zkoušejících (i ve významu: ten toho v životě z(a)kusil!) na vysokých školách, taky při přijímačkách. Svorně bědují nad žalostnou nepřipraveností adeptů humanitárních oborů, nad jejich spoléháním na snadnou informaci o čemkoli na síti a dokonce i nad neuměním přemýšlivě číst.

S Věrou Beranovou jsem o její zkušenosti s univerzitními posluchači nikdy nemluvil a nyní už ani nemusím. Právě proto, že úroveň znalostí základních pojmů z „estetiky, kulturologie, teorie umění a dalších příbuzných disciplín“ (abych citoval anotaci ze zadní desky knížky) je, jaká je, napsala svou příručku, kde se kdekdo, kdo označuje kdeco za fenomenální, dočte, co to vlastně je fenomén:

„To, co se jeví, co je jedinečné, někdy co překvapuje. Ve filozofickém smyslu často znamená návrat k čisté podstatě, k počátkům. V rámci estetiky jde o uvědomění si původní stavební jednotky, jako například barvy, zvuku, tvaru a podobně.“

Heslo Senzace přímo varuje, že to slovo z popularizace estetiky a umění „často s konkrétní estetickou a uměleckou hodnotou nemá nic společného“.

Beranová zkrátka připravila příručku příkladně přiměřenou potřebám populace převálcované už povrchností panujících médií.

Dojde-li k jejímu druhému vydání, myslím, že by jí prospělo rozšíření hesel o výmluvné konkrétní příklady.