JIŘÍ STEGBAUER

To ráno ležela na bílém loži

jen s rozpuštěnými tmavými vlasy

jak Černá Madona v Hluboké

kdyby jí gotiku svlékli

Nepředčil by ji ani obraz

slavné Goyovy Mají

 

A slunce nad Prahou

jediný ryzí praotec zlatník

oknem pokryl její bílé tělo

přímo od Svatovítské katedrály!

Zářila

jak ta tmavá ikona mezi světlými

na výstavě v jihočeském zámku

Má vůle odolat

už hasla na kahánku

 

Zář slunce s tou tvojí

prostoupily nás

v milost kalicha podobojí

 

Kde by nás bylo napadlo

že predikt neplodná

zruší ta svatozář

ještě za svobodna

kdy oltář těl

všechny víry spojí

 

(Dceři Aničce, aby navždy věděla

o své láskyplné sudičce.)