ZDENĚK MAHLER

(úryvky)

Současné selhání mnohých vzdělanců

Dochází k masivní revizi hodnot, i našich českých historických hodnot, k jejich převracení, velmi často k zmatení. Podle některých vykladačů jsme vlastně nikdy v dějinných zkouškách neobstáli, jsme vlastně druhořadí, naše kultura byla pouze odvozená, nejsme schopni hospodařit ve vlastní domácnosti…

Nesetkal jsem se ve světě s takovou strašlivou schopností uštknout sám sebe jako štír, destruovat základní síly, jako elementární sebevědomí. To vedlo ke značnému rozleptání hodnot. Označil jsem to jako čecháčkovství, lokajství, které je v rozporu s Havlíčkem, Němcovou, Masarykem.

V Babičce je nesporné to, že je prostá hrdinka ví, co je vlast, co je pravda, co je dobro, co je čest a svědomí. To jsou hodnoty, které nepřestanou fungovat, dokud bude mít člověk to, čemu se říká duše a svědomí. U nás došlo k tomu, že mnozí vzdělanci selhávají…

KAREL SÝS

Když Zdeněk Mahler v roce 2011 přebíral Cenu Unie českých spisovatelů za celoživotní dílo, nebylo jeho dílo ani zdaleka uzavřeno. Přívlastek „celoživotní“ spíše znamenal, že tento spisovatel zůstával po celý život věrný heslu „Pravda vítězí“, ač si byl vědom s jedním českým básníkem, že „Pravda někdy vítězí“. A opravdu – i Mahlerova pravda vítězila jen někdy, vždyť je nám dáno žít v Čechách, kde je sice pravda vyšita na prezidentské vlajce, ale záleží na větrech, na kterou stranu se stočí. Ostatně prezidentská vlajka už dávno není co bývala, lze ji rozstříhat a nahradit trenýrkami od hoven.

PETR BURDA

Když se v sobotu 17. března uzavřela životní dráha Zdeňka Mahlera, spisovatele, scénáristy, historika a muzikologa, uvědomil jsem si, že je třetím v řadě, který mi nemohl autorizovat rozhovor. Zařadil se tak po bok Jana Wericha a Čestmíra Císaře.

ZDENĚK HRABICA

Byl z rodu nejryzejšího. Batelovský rodák. Syn kováře. Zdeněk Mahler.

KAREL SÝS

Knihu TRIUMF VŮLE Václava Junka vydalo nakladatelství Olympia (Praha 2017). Jak je to pomíchané! Dříve pod značkou Olympia vycházely knihy o sportu a mládeži, dnes v honbě za profitem se dostane i na kolaboranty. Ale to je jen malé povzdechnutí. Kniha nese podtitul Zoufalství nacionálněsocialistického (a protektorátního) filmu, podtitul poněkud zavádějící, protože se tu odsudek velkoříšských a protektorátních praktik mísí s obdivem nad často vysoce uměleckou úrovní předmětné kinematografie.

aneb

Velký návrat Václava Honse

neboli

Jak se básník popasoval s dobou

MILAN BLAHYNKA

Před pár dny jsem zjistil, že se zatraceně blíží výročí básníka ze znamení Blíženců Václava Honse (narodil se 14. června 1938) a já jsem ještě pořád nenapsal recenzi hned na tři jeho překvapení z roku 2015. Neomlouvá mě, že mi do jednoho z nich vepsal příliš lichotivé – tedy ochromující – rukopisné věnování MB, který mě má přečteného. Taková důvěra potěší, ale i pěkně zavazuje.

BS

Když František Sarna, člen UVU ČR a UČS obdržel v roce 2017 cenu Unie českých spisovatelů, stálo v ní zároveň, za jakou činnost byla udělena. Za výtvarnou službu Vysočině. Tomuto faktu odpovídá i to, že k jeho významnému životnímu jubileu je uspořádána retrospektivní výstava právě na Vysočině, v jihlavském muzeu. Vernisáž proběhne 12. dubna 2018 a výstava potrvá do června 2018. Jedná se o průřez dosavadní celoživotní tvorbou, zmapování a vývoj až po dobu současnou.

JIŘÍ STEGBAUER

To ráno ležela na bílém loži

jen s rozpuštěnými tmavými vlasy