ZDENĚK MAHLER

(úryvky)

Současné selhání mnohých vzdělanců

Dochází k masivní revizi hodnot, i našich českých historických hodnot, k jejich převracení, velmi často k zmatení. Podle některých vykladačů jsme vlastně nikdy v dějinných zkouškách neobstáli, jsme vlastně druhořadí, naše kultura byla pouze odvozená, nejsme schopni hospodařit ve vlastní domácnosti…

Nesetkal jsem se ve světě s takovou strašlivou schopností uštknout sám sebe jako štír, destruovat základní síly, jako elementární sebevědomí. To vedlo ke značnému rozleptání hodnot. Označil jsem to jako čecháčkovství, lokajství, které je v rozporu s Havlíčkem, Němcovou, Masarykem.

V Babičce je nesporné to, že je prostá hrdinka ví, co je vlast, co je pravda, co je dobro, co je čest a svědomí. To jsou hodnoty, které nepřestanou fungovat, dokud bude mít člověk to, čemu se říká duše a svědomí. U nás došlo k tomu, že mnozí vzdělanci selhávají…

 

Mistr Jan Hus – ticho po pěšině

Pobuřuje mě také, k jakému redukování dochází v chápání Jana Husa. Došlo sice k jeho mravní rehabilitaci – ale dál je ticho po pěšině. Naopak se třeba v opakovaně reeditovaných publikacích Jaroslava Durycha proti Husovi zběsile útočí.

Velice rafinovaně se vráží klín mezi Husa a husitství. Husitství nás prý odtrhlo od ostatní Evropy.

Husitské Čechy se neizolovaly, ty byly izolovány! Nad nimi, jako nad semeništěm bludů, byla vyhlášena karanténa a blokáda, proti nim pak pochodovalo šest křížových výprav, za nimiž zůstaly pásy spálených zemí. Totálně vyhlazovací válka, vedená drsně z obou stran! V papežově ediktu stálo, že kdo si omyje ruce v krvi kacíře, smývá ze své duše hříchy…

 

V kultuře jsme řadu věcí prohráli

Dnes se nesmíte zmínit o tom, že osvícenská filozofie byla právem inspirativní. O francouzské revoluci se také mluví jen v negativním smyslu. A přitom tam byly poprvé formulovány zásady, jako jsou lidská práva. Na osvícenské filozofii začal budovat svou koncepci Palacký, Havlíček, Masaryk…

Na výstavě o revolučním roku 1848 se z magnetofonového pásku opakovaně ozývalo: Kde jsou s tím pivem?!

Kdyby tak Havlíček mohl fackovat!…

A jak dopadla expozice Jiráska a Alše ve Hvězdě? Byli vymazáni…

Jsme zásobováni bulvární historickou literaturou. Naše situace v kultuře vůbec není jednoduchá. Otevřeně řečeno, spoustu věcí už jsme prohráli. Měli bychom vyjít z toho, k čemu nás zavazuje odkaz padesáti generací, které svou prací zvelebily tuto zem tak, že připomíná zahradu…

Úsměšky se vztáhly i na českou hymnu. Na rozdíl od většiny jiných hymen nemá pochodový rytmus, zpívá o tom, že je tu hezky. Což je jedinečný projev životního postoje. Žádná vyvolenost, žádná expanze, žádné násilí…