LECH PRZECZEK

Někdo už sfoukl

svíci dne

Umlkl náhle

bázlivý šepot

Zmatené stíny

se schovávají

v koutě

 

Černý panter noci

se právě chystá

k poslednímu skoku