JOSEF ŠPAČEK

Básnik, prozaik, dramatik a bloger v jednej osobe Jaroslav Čejka oslávil svoje sedemdesiate piate narodeniny (nar. 26. 10. 1943 Praha) tým najlepším spôsobom – vydaním novej knihy. Máme na mysli prozaickú prácu Magická setkání s podtitulom Puzzle story (Nakladatelství Kmen, spol. s r.o., Křenovice 2018, ilustrácie Ida Huttová). V dvadsiatich prózach, kompozične začlenených do troch častí – NAHOŘE. DOLE a MEZI NEBEM A ZEMÍ, rôznorodé vtipné a pútavé príbehy spájajú najmä dva činitele – v každej figuruje postava právnika JUDr. Milana Stárka a taktiež akurátna dávka fantázie či mystiky. Právnikovi Stárkovi sa dejú veci, zdravým rozumom v podstate neprijateľné. Lenže o tom, že sa medzi nebom a zemou často vyskytujú javy neuveriteľné a nevysvetliteľné, vedel svoje už W. Shakespeare…

Svoje prozaické puzzle otvára J. Čejka nečakaným stretnutím Dr. Stárka na vernisáži v Galérii u Řečických s človekom neurčitého veku a po rozhovore s ním vysvitlo, že ide o mešťana a radného Nového Města pražského Jiřího Řečického, nárokujúceho si na reštitúciu svojho majetku, vrátane domu, kde je umiestnená galéria. Archaicky pôsobiacim jazykom o svojich reštitučných nárokov ešte z čias po bitke na Bielej hore sa snaží presvedčiť JUDr. Stárka, aby právnicky zaštítil jeho oprávnené nároky na návrat rozsiahleho majetku…V nasledujúcej próze zasa Dr. Stárek zoberie pri ceste autom do Brna záhadného stopára, ktorý sa mu predstaví ako zbrojmajster blanických rytierov Chval z Kozojed. A ten do Brna na Masarykovu univerzitu mieri so vzorkou spermií od všetkých blanických rytierov, keďže populačná krivka v Čechách vykazuje už dlhšiu dobu alarmujúce hodnoty. A J. Čejka pridáva ďalšie nezvyčajné stretnutia s postavami z minulých čias – k pánovi Stárkovi prichádza pravnučka Jána Kollára, ktorá je v duchu Čapkovej hry Věc Makropulos obdarená nesmrteľnosťou, neminie ho ani stretnutie s konštruktérom Golema rabi Lövim, v krčme U Kalicha – kde inde? – sa stretáva nielen so starosvetsky pôsobiacim a vyjadrujúcim sa hostinským, no aj so samotným Josefom Švejkom, ktorý by mu bol povďačný za radu ako zariadiť, aby sa mu ako najslávnejšiemu Čechovi všetkých čias ušli aspoň nejaké tantiémy za šírenie kníh a filmov o ňom. Po všetkých týchto zvláštnych stretnutiach „tretieho druhu“, v ktorých zrejme prestala platiť definitíva minulého času, prichádza alebo precitnutie nášho právnika akoby zo silnej opice a neskôr sa radšej rozhodne navštíviť svojho priateľa, doktora psychiatrie Benického. Postoj odborníka je zreteľný, napríklad po mysterióznom zážitku v Krčínovej bašte v južných Čechách, kde si chcel Dr. Stárek pri rybárčení oddýchnuť po sérii ťažko stráviteľných magických zážitkov, má v úmysle ukázať doktorovi list od Jakuba Krčína z Jelčan, ktorého duch mu pri rybníku Baštýř pripravil nejednu mimoriadne čudnú chvíľku: „Doktor Stárek vyndal notebook z tašky, položil ho na stůl před psychiatra, otevřel ho, našel dokument s názvem Krčínův dopis a kliknul na příkaz Otevřít. Monitor zablikal, načež se něm otevřela stránka bílá jako sníh, který si ještě ne tak dávno občas dopřával.

Tak kde to máte?“ zeptal se psychiatr.

Nevím,“ řekl doktor Stárek, který z toho začal propadat panice, a zoufale rozhodil rukama. „Vůbec netuším. Ještě včera to tu bylo. Já už jsem z toho fakt blázen!“

Dobře,“ řekl doktor Benický. „Hlavně klid! My teď z té vaší vlastní, byť poněkud laické diagnózy vyjdeme. Položte se tady na to lehátko a začněte mi to znova celé vyprávět. A hezky podrobně. Nic nevynechávejte a nic v sebě nepotlačujte! Ja už si to nějak přeberu…“ (s. 107)

Magické či mysteriózne situácie, v ktorých sa akoby proti svojej vôli ocitá hýbateľ epického pohybu celej knihy JUDr. Stárek, sám prechádzajúci rôznymi osobnými či profesionálnymi krízami akoby pomimo všetkých výstredných magických príhod, sú napísané živým a pútavým jazykom so zreteľnými fejtónovými a blogerskými štylistickými prvkami, teda možno konštatovať, že celá knižka pôsobí nadľahčene aj zásluhou jazyka, ktorý J. Čejka použil, dosť odlišného ako tomu bolo v románoch Odcizená krajina a Most přes řeku zapomnění. Treba však podčiarknuť, že sa autor v svojej puzzle story vyslovuje väčšinou k vážnym témam, o.i. napríklad aj k medzinárodným kontroverzným momentom až strategického významu, ako je problém Kosova či Krymu, hoci vo výrazne hyperbolizovanej až grotesknej epizóde, akou je Tajná válka Josefa K.

Kniha zaujme a poteší čitateľa, ktorý je rozhľadený v súčasnom svete plnom informácií a dezinformácií a zároveň má všeobecný rozhľad v horizontálnom i vertikálnom zmysle, teda aj smerom do minulosti dávnej i menej dávnej. Možno konštatovať, že J. Čejka je ako skúsený autor schopný funkčne meniť výrazový register svojich próz či už po stránke žánrovej, tematickej ako aj štylistickej. Takýto prístup k tvorbe rozhodne možno charakterizovať ako prínosový a treba veriť, že si kniha bez problémov nájde slušné množstvo čitateľov.