STANISLAVA KUČEROVÁ

Otázka postavení českého jazyka v naší vlasti za vlády Rakouska a Rakousko-Uherska se stala předmětem nového zájmu na základě podnětu pana ředitele BIS (Bezpečnostní informační služby). Pan Koudelka totiž prohlásil, že nikdo Čechy nenutil učit se německy. Je to pravda?

ZDENĚK HRABICA

Vystoupení na prezentaci knihy Člověk (fotoportréty) v Evropském domě 4. 2. 2019

Kamarád, skvělý fotograf Karel Kestner ze Slaného – z již neexistujících kladenských hutí – pro svou fotografickou profesi mínil a konal, že lidské tváře nelžou. Čím jsou životem více prošlé, někdy i poseté vráskami, tím silněji promlouvají.

KAREL SÝS

Možná se ortodoxní čtenář podiví, proč dáváme v LUKu místo právě kuchařce…

JIŘÍ MAŠTÁLKA

Vystoupení europoslance Evropského parlamentu na prezentaci knihy Člověk (fotoportréty) v Evropském domě 4. 2. 2019

V tomto sále jsem měl v uplynulých letech přivítat na světě několik knih, které měly společné dvě věci: významný, lze říci nadčasový obsah a pozoruhodnou grafickou respektive typografickou dimenzi. Fotokniha – jak nazvali své společné dílo autoři – s obyčejným titulem Člověk (fotoportréty) je zatím posledním milníkem tohoto mého „knižního vítání“. Kniha vznikla prostřednictvím objektivu čínského fotografa, žijícího už dvacet let v České republice Zhiyi Caie, šanghajského rodáka. Kniha vyšla jeho vlastním nákladem a cesta k ní byla pestrým příběhem radostných i dramatických okamžiků. Vždyť tvář člověka je tou nejcitlivější pozvánkou jak do jeho duše, do jeho nitra, tak do jeho těla.

IVO FENCL

Má se to takto. Dalibor Vácha, Pavel Obluk, David Šenk spolu napsali knihu Verschluss a legitimně předstírají: Jsme jen re-konstruktéry na Smíchově objevených rukopisů spisovatele a výtvarníka Karla Drexlera (1915–1971), jehož prozaické práce jsme zveřejnili v (pomyslné) edici Za oponou, která nebude upřednostňovat autory předešlým režimem perzekvované, aby nebyla jednostranná, nicméně disidenta Drexlera jednoduše nemůže minout. Zveřejnění Verschlussu roku 2018 se přitom vydává za důsledky odtajnění archivů půl století po zrušení tzv. Beranovy doktríny. (Imaginární) režim let 1927–1968 byl sice zavržen, ne však paušálně. Zůstala ovšem šňůra momentů opředených taji. Například: Co se stalo s Edvardem Benešem? A kam zmizel Karel Čapek? Jaký osud stihl Jana Masaryka? Nic z toho se ve světě edice Za oponou neví; ale teď už shrňme zásadní fakta a odpovězme na otázku, co se na našem výsostném území těch čtyřicet let dělo, máme-li věřit vizím Drexlerovy dystopie.

MILAN BLAHYNKA

Sbírku ÚKLID NEKLIDU, NEKLID ÚKLIDU (Barrister & Principal, Brno 2018, 84 s.; decentní ilustrace Kateřiny Němcové) jsem měl příležitost číst už v rukopise, když teprve hledala nakladatele, a zajala si mě už druhou básní, kde se „nádeník života“ čas rve, ale „radostí nezpívá“, kde „morda paměti“ sebou cuká „z mnoha důvodů“ (to prachobyčejné rčení stejně jako „morda paměti“ zlidšťuje poetickou dikci vysoce posazenou) a kde už „je tři čtvrtě na smrt“. A v zajetí „staronové pastvy“, tj. stálého prolínání válečného dětství a nebezpečného dneška jsem nemohl než dávat za pravdu smutné pravdě, že „život je skutečně na draka“, když „obětišti křížových cest“, hlohovým trním „rozléhá se marný zpěv“.

Ministerstvo kultury Ruské federace

Společenská rada

Ministerstva kultury Ruské federace

Zhiyi Cai

Zdeňku Hrabicovi

EVA FRANTINOVÁ

Na dědečkově psacím stole stála mramorová psací souprava a já jsem ráda odklápěla stříbrné víčko kalamáře. Děda jej někdy plnil zeleným inkoustem, kterým psal dopisy. Jindy pero namáčel přímo v lahvičce nadepsané Inkoust, v lahvičce modré jako moře. Nádherné minuty s kalamářem! S tím, který pevně stál – zakotvený v mramorové soupravě, i s tím převrhnutým. Dosud zírám na modrou chobotnici, která se roztahuje po školní lavici a chapadly dosahuje až na podlahu. A dosud vidím kaňku v sešitě, kaňku, kterou dnes děti – stejně tak jako piják, který vše vypít nikdy nestačil – neznají.

MICHAL ČERNÍK

Uklízeč

Na lesní cestě ležela

hromádka holubího peří a křídla

LECH PRZECZEK

• Mosty, které za sebou spálíme, už žádní hasiči nezachrání.

JAROMÍR ŠIMR

Pořekadlo

Na každou svini

se vaří voda.

Nebuďme líní:

sviní není škoda!