PAVOL JANÍK

Objektívne nesmrteľný básnik Karel Sýs, ktorý žije a bude žiť predovšetkým vo svojej poézii, doplnil doterajšiu rozmanitú knižnú tvorbu dielom s dômyselným názvom OSUDY DOBRÉHO BÁSNÍKA K. ZA STUDENÉ VÁLKY s podtitulom Z DENÍKU POLITICKÉHO (S)PROSTOPÁŠNIKA (Futura, Praha 2019), čím predznamenáva, že nič a nikoho vrátane samého seba neberie úplne smrteľne vážne, hoci spravidla píše o vážnych veciach a tematizuje aj motív smrti v rozličných významových súvislostiach.

Autor s prenikavým intelektom, vysokým stupňom invencie a pôsobivou obrazotvornosťou reflektuje rôzne javy sprevádzajúce ľudský údel v jednotlivých etapách spoločenského vývoja, pričom prezentuje dokonalý harmonický súzvuk viacerých textových línií. Tak vzniká čitateľsky strhujúca eruptívna mnohovrstvová polyfonická a polysémantická literárna štruktúra integrujúca celý rad podnetných umeleckých postupov a podmieňujúcich myšlienkových odkazov.

Veď samotné symboly, ktoré predstavuje legendárny spisovateľ Jaroslav Hašek a jeho ikonické dielo Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (preložené do desiatok jazykov), poukazujú na hlbokú duchovnú ukotvenosť Karla Sýsa v českom historickom povedomí, na jeho intenzívny vzťah k domácej sociálnej skúsenosti, k pokrokovej názorovej orientácii a v neposlednom rade na jeho prirodzené existenčné korelácie s mnohostranným zrkadlením celého spektra európskeho a svetového kultúrneho dedičstva, ktorého je už sám neodmysliteľnou a neprehliadnuteľnou súčasťou.