EVA FRANTINOVÁ

Tabako, fabriko, doktoro, tekniko, medicino, profesoro, akademio, universo, universitato, provinco, generalo! Nad těmito slovy bych nakreslila zelenou hvězdu. Zelená hvězda je znakem esperanta.

Na světě je prý kolem 900 jazyků, ale jen jeden je mezinárodní. Jeho tvůrcem je ruský oční lékař Dr. Lazar Ludvík Zamenhof (1859 – 1917). Obyvatelstvo jeho rodného městečka, to byla pěkná míchanice – Rusové, Poláci, Němci i Židé. Nebyl den, aby se nehádali. Mladičký Zamenhof viděl, že se nemohou dorozumět a stvořil nový jazyk. Po letech usilovné práce vydal první učebnici. Dr. Esperanto, to byl autorův pseudonym. Přeloženo: Dr. Doufající. Až později se tak pojmenovávala i samotná nová řeč. Řeč, která libozvučností připomene italštinu. Řeč, která je 50x snazší než ty ostatní.

Tolstoj napsal: „Snadnost naučiti se této řeči jest taková, že obdržev esperantskou gramatiku, slovník a články, sepsané v této řeči, mohl jsem ne více než po dvou hodinách učení jako samouk ne-li psáti, aspoň v ní volně čísti.“

Esperantská literatura? Heine – Vybrané básně, Shakespeare – Hamlet, Julius Cesar – Král Lear, Gogol – Revizor, Puškin – Boris Godunov, Bible… Z české literatury: Němcová – Babička, Vrchlický – Noc na Karlštejně, Mahen – Skřítek Ondra, Čapek – R.U.R...

Eesperantská mluvnice? Patro – otec. Patro jak filo – otec a syn. La patro estas bona – otec je dobrý. Váš otec je tak velký jako můj otec – Via patro estas tiel granda kiel mia patro. Viděl jsem vašeho otce před domem – Mi vidíš vian patron antau la domo. Le vero venkas! Pravda vítězí! Amu la veron! Miluj pravdu! Leono estas besto – lev jest zvíře. Rozo estas floro jak kolombo estas al Karlo – růže patří Karlovi. 3+7=10 – tri kaj sep estas dek. Kie estas la libro jak la krajono ? – kde je kniha a tužka?

No nenaučte se to!