ALENA KLÍMOVÁ

V polovině února 2020 byla v Městské knihovně v Praze-Vinohradech na Korunní ulici představena literární veřejnosti nová zajímavá kniha básní. Tato sbírka poezie STRÁŽCI PŔÍBĚHŮ je společným a velmi neobvyklým dílem dvou českých básníků Vladimíra Stibora a Magdaleny Pokorné. Vznikala zhruba čtyři roky.

Oba básníci v této sbírce píší básně na stejná témata i pod stejnými názvy. Technické oddělení jednotlivých mužských a ženských pohledů na zpracovávané poetické téma, pohledu básníka V. Stibora od pojetí veršů M. Pokorné, je provedeno příjemně rafinovaným způsobem, totiž barevným odlišením stránek. Kniha, obsahující v této nezvyklé dualitě více než dvakrát osmdesát básní je doplněna pěknými a dobře technicky zvládnutými ilustracemi, pod kterými je podepsána Lenka Hejdová.

Erudovanou a empatickou předmluvu ke knize napsala spisovatelka Františka Vrbenská a je nutno zde vyslovit k jejím citlivým postřehům obdiv.

Vladimír Stibor, editor dvanácti básnických almanachů, je zkušený a inspirovaný spisovatel, básník a fotograf nejen Sedlčanska, a jeho nadčasový kontemplativní dialog se v této sbírce poezie odehrává spíše v abstraktní, dá se říci surrealistické oblasti. Oproti jeho ryze mužné výpovědi se Magdalena Pokorná na prvý pohled jeví jako střízlivěji se pohybující na poli poetické tvorby, avšak naladí-li se čtenář na stav její mysli v době zápisu básně, je okouzlen hloubkou myšlenkového vnoru, vzácnou vybroušeností stylu, neobyčejnou citlivostí vjemu i zralou, nadčasovou výpovědí, což je vzácným darem obou básníků… nám, čtenářům.