Papírový Mojšl

OpoOtázky

Opoziční? Spíše opovážlivé

Kdopak asi vymyslel a domyslel, co ten krásný slib předpovídá? Zapomněl, že Pravda byl název bolševických novin, které od roku 1912 řídil Vladimír Ilji Lenin a podle kterého byl pojmenován i deník slovenských komunistů? Neoslavila Pravda na Rusi sté výročí svého vzniku, i když její náklad poklesl na sto tisíc výtisků? Nevychází stále slovenský list Pravda, vlastněn nyní majitelem českých Parlamentních listů, který sází na budoucnost? Nezvítězí pravda těchto listů? A nepomyslela moudrá hlavička do pečiva, která slíbila, že zvítězí také Láska, že – jak ví každý český vzdělanec – Láska je název básnické sbírky českého básníka St. K. Neumanna, a je to láska, jaká ostře kontrastuje s tím, co pod tím pojmem podstrkuje svět volného trhu? Nezvítězí nakonec Pravda a Láska hodně jiná, než měl podbízivý původce líbivého hesla za lubem?