FRANTIŠEK DOSTÁL

Zřejmě si kdosi už povšiml, že sochy vytvořené v běhu světa mnoha známým lidem se odstraňují, bourají, poškozují a také někdy nahrazují malířské plátno. Vlastník barev zřejmě už na jeho zakoupení nenašel v tobolce ani grošík.

Netoužím připomenout ani jedno jméno osoby, která kdysi, někdy i dost dlouho postávala v sošném provedení a už rovněž nestojí. Jako jednomu člověku ze sedmi miliard obyvatel zeměkoule doba likvidace soch se mi vůbec nelíbí a nic dobrého lidstvu nepřináší. Ani neproslaví bourače soch a nepomůže jim k usednutí na vysoké politické židle. Ze židlí se někdy ale také padá…

Lidé se nějak rychleji rozběhli za svým štěstím a přestali vnímat, že i sochy všelijakých politiků vznikly v kontextu doby, ke které sami ani nepřičichli. Nebyli totiž ještě na světě. Myšlenkové pochody současné a splašené společnosti mohou vyčítat komukoliv cokoliv, i když nelze přehlédnout jistou bizarnost. Každá generace se rozlítí i na generace žijící třeba i před stovkou let. Rozhořel se tak souboj s minulostí a na hodně místech na světě, zvláště v západní části, se bourají a odstraňují sochy. Vím ale, že naprosto každý z nás, i ten, komu se mozek nevejde do hlavy, se nějaké, byť i nechtěné chyby určitě dopustil. Takže pryč s jeho figurou v sošném provedení a raději místo ní vztyčit billboard! Ani ten však nedokáže umenšit lidskou hloupost.

Připomenu snad jediné jméno muže, jenž už také v sošném provedení nepostává. Za Velkou louží, tedy v Americe, odstranili také sochu objevitele amerického kontinentu Kryštofa Kolumba. Ten si v čase, kdy jeho loď konečně dorazila k pevnině, nepočínal přesně podle představ současníků. V učebnicích zeměpisu jeho jméno však zatím zůstalo.

Když jsem navštěvoval měšťanskou školu, nějaká jména jsme si v učebnicích museli začernit. Nyní ta jména si lze opět přečíst. Postavit novou sochu Kolumba by si vyšlo na dost peněz. Nová auta místo těch, co v Americe se seznamují s plameny, rovněž asi nebudou levná.

Do mysli se mi vtírá nepříjemná otázka. Dojde také na bourání pyramid a likvidaci soch faraonů? Těžko odhadnout, kdy dojde k posprejování či dokonce zase k odstranění nového Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Likvidace soch vymazává z lidských hlav rovněž znalosti o běhu dějin světa.