STANISLAVA KUČEROVÁ

Víme, proč byl sloup v 17. století z rozhodnutí habsburského panovníka Ferdinanda III. postaven, proč byl po vzniku svobodné Československé republiky r. 1918 stržen, ale nevíme, proč byl r. 2020 opět vztyčen. K čemu ho zastupitelstvo historické části Prahy probudilo k novému životu? Jaké ideje hlásá a sděluje kolemjdoucím, jaké ideály ztělesňuje?

vlastně Paradoxy poezie

MILAN BLAHYNKA

Slavný Herecký paradox Denise Diderota si dávno zasluhuje protějšek, jakým je až mnohonásobný paradox poezie. Byť velikost herce podmiňoval Diderot bystrým úsudkem a potlačováním citovosti, byť velký básník mu naopak vynikal citovostí až mimořádnou a byť měl velkého herce, „vzácného člověka“, za „možná ještě vzácnějšího než velký básník“, naznačil už i paradox poezie, řka: „Copak snad ve chvíli, kdy jste ztratil přítele nebo milenku, napíšete báseň na jejich smrt? Ne, běda tomu, kdo si tak zahraje se svým talentem! Dokáže psát, až velká bolest pomine, až je nejvyšší citovost umrtvena, až je člověk už daleko od katastrofy, až duše zchladne, až člověk zavzpomíná na zašlé štěstí, až je s to ocenit ztrátu, která ho postihla, až se paměť prolne s obrazností, až paměť znovu najde a obraznost umocní ztracené blaho, až se člověk ovládne a nalezne správný výraz. (…) Pokud tekou slzy, padá pero z ruky, oddáváme se citu a přestáváme tvořit.“

IVO FENCL

22. srpna 2020, den jako každý jiný. A přece ne. 100 let by žil Ray Bradbury.

PAVOL JANÍK

Sľúbil som, že prestanem recenzovať špionážne romány Daniela Silvu a mienim dodržať slovo, lebo už naozaj nejde o prozaické dielo, ale o číro propagandistický výtvor. Preto sa s ľahkým srdcom povznesiem nad literárne atribúty produktu priemyselne fabrikovanej série príbehov geniálneho izraelského atentátnika, nevšedného riaditeľa Mosadu (Inštitútu) a výnimočného reštaurátora v jednej osobe (Gabriela Allona). Sústredím sa výlučne na krikľavé nezmysly a veľmi slabý odhad vývoja globálnej politiky, ktoré prezentuje renomovaný autor bestsellerov a niekdajší profesionálny americký žurnalista.

FRANTIŠEK UHER

Již v dávné literární minulosti se stal oblíbenou literární oblastí exotismus v podobě uměleckého zobrazení života ve vzdálených zemích a specifických tamních literárních kořenů. Vedle dobrodružných příběhů, jejichž autoři nikdy nezabloudili do popisovaných krajin svých románů a spoléhali na převzaté informace a bujnou fantazii (viz Karel May), stala se hojně rozšířenou aplikace cizích básnických prostředků.

ZDENĚK HRABICA

Málokdy se vracíme ke stránkám zašlých fotografii, abychom jim vrátili jejich tehdejší barvu. Historik a novinář Dan Jones, žijící v Surrey a brazilská umělkyně Marina Amaralová, specializující se na kolorování historických fotografií připravili novodobé dějiny světa v kolorovaných fotografiích pod jménem Barvy času. Pro českého i slovenského čtenáře je vydala brněnská JOTA.

LUBOMÍR MAN

Kdysi, čímž mám na mysli éru sportovních reportérů, jako byli Laufer, Mašlonka, Zelenay, Zikmund, Holubec, Polák a další, bylo sledování sportovních přenosů pro diváky svátkem. Slyšeli krásný český či slovenský jazyk, reportéři mluvili, jen když měli co říct, a mlčeli, když vycítili, že teď je na mlčení pravá chvíle.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Zřejmě si kdosi už povšiml, že sochy vytvořené v běhu světa mnoha známým lidem se odstraňují, bourají, poškozují a také někdy nahrazují malířské plátno. Vlastník barev zřejmě už na jeho zakoupení nenašel v tobolce ani grošík.

PAVOL JANÍK

TOVÁREŇ SLOV

Komerčná literatúra.

MARTIN VODŇANSKÝ

Noční výlet

Slunce s Měsícem se potkaly

nad hladinou rybníkaa vteřinoví návštěvníci
ze světa ticha

skákající mimopozemšťanéjim dělali společnost

dříve než změníme jejich návštěvu

v slalom příborů mezi kostmi…

MIROSLAV SUCHOPÁR

Už je to tady!

Už je to tady?

Teď je z nás kolonie, 

Kde syčí - prodejné zmije.