Mělnický literární klub „Pegas“ vyhlašuje již 27. ročník celostátní soutěže

Mělnický Pegas 2021“,

do které se mohou přihlásit všichni neprofesionální básníci z celé České republiky.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích, a to:

v kategorii A – do 15 let

v kategorii B – do 30 let

v kategorii C – nad 30 let

v kategorii D – autoři, kteří již vydali básnickou sbírku

Do soutěže je nutno zaslat 3-5 básní psaných ve třech vyhotoveních (tj. originál + 2 kopie) strojem nebo čitelným rukopisem. K pracím musí každý účastník připojit lístek se svým jménem, kategorií, v níž soutěží, datem narození, adresou bydliště a ofrankovanou obálku se zpáteční adresou pro poslání pozvánky na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže.

Soutěž je anonymní, básně nepodepisujte!

Příspěvky do soutěže zasílejte do 31. května 2021 na adresu:

LITERÁRNÍ KLUB PEGAS,

Českobratrská 2800, 276 01 Mělník.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v Mělníku v říjnu roku 2021.

Příspěvky, které nebudou splňovat podmínky uvedené v propozicích, budou ze soutěže automaticky vyřazeny.