Lubomír Brožek: Za básnickou sbírku Kuks

Jiří Adamec: Za ryze české režijní umění

Jiří Krampol: Za humor vnášený do našeho života

Milena Městecká: Za knihu Evropa v agonii pochodů smrti 1944-1945

Dagmar Žaludová: Za založení literární soutěže Kouzelný klíč

Josef Velčovský: Za originální malířskou tvorbu

Ceny Daniela Strože a UČS 2006:

Miroslav Florian

Zdeněk Hrabica

Karel Sýs

Laudatio na Jiřího Adamce

JIŘÍ PISKÁČEK

Pan Jiří Adamec patří mezi nemnoho mistrů klasického českého seriálu a televizní tvorby. Natočil celou řadu velmi pěkných, řemeslně i umělecky hodnotných děl, na které se i v současné době dívají statisíce diváků bez rozdílu věku při reprízách.

Laudatio na Jiřího Krampola

PETR ŽANTOVSKÝ

Herce a moderátora Jiřího Krampola si dnes asi většina filmových, divadelních a televizních diváků spojuje s komediálními výstupy a zábavnými pořady (v 80. letech s Miloslavem Šimkem), později především na televizních obrazovkách, ale také s dabingem (jeho hlas zní například v dlouhé řadě filmů s J. P. Belmondem).

Laudatio na Josefa Velčovského

VĚRA BERANOVÁ

Malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor Josef Velčovský patří dnes ke klasikům našeho výtvarného umění, samozřejmě s přesahem do zahraničí. Kdybychom se pokoušeli několika slovy vyjádřit podstatu jeho tvorby, snad bychom využili jeho vlastních slov: Obraz má být krásný, umění nemá děsit.“

Laudatio na Milenu Městeckou

IVAN ČERNÝ

Před krátkým časem jistá pražská politička na ministerské úrovni zaperlila v ČT svým přirovnáním, že koronavirus je horší než druhá světová válka. Jako by nic nevěděla o jejím strašném průběhu, o milionech mrtvých a zraněných, statisících hitlerovci se zemí srovnaných vesnic a obcí především na území SSSR, o nacisty cíleném vyvražďování Slovanů a dalších národností, hrůzách vyhlazovacích koncentračních táborů a holocaustu. Zdá se bohužel, že ale není ve své krátkozrakosti sama. Nejenže o tom svědčí osiřelé pamětní desky hrdinům odboje a padlým v Pražském povstání v květnu 1945, kam už jen málokdo přinese kytičku. Marně bronzové levičky zvedají své prsty v připomínce: „Nezapomeňte!“

Laudatio na Lubomíra Brožka

KAREL SÝS

V roce 1983 jsem byl poctěn žádostí nakladatelství Melantrich, abych napsal doslov ke sbírce Lubomíra Brožka Nebajky. Když říkám poctěn, nikterak nenadsazuji. Básníci vypadají, že na nich lze dříví štípat, ale pod slupkou, plnící úlohu ochranného zbarvení, jsou křehcí, zranitelní. Proto vstupujete-li do knihy, nedupejte.

Laudatio na Dagmar Žaludovou

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Mezinárodní literární soutěž Kouzelný klíč, jíž je Dagmar Žaludová svého druhu „spiritus agens“ a „anděl strážný“ současně, je určena především pacientům a zaměstnancům psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice; má záměrně široký rozsah s integrujícím, především pak de-stigmatizačním posláním. Mohou se jí účastnit nejen současní, ale i bývalí pacienti psychiatrických nemocnic, taktéž zaměstnanci těchto nemocnic a institucí bez ohledu na to, v jaké funkci a na jakém úseků působí – od ředitele po pomocný personál. Už tento fakt přispívá k „boření zdí“ mezi tzv. psychicky nemocnými a zdravými lidmi; tyto hranice jsou ostatně někdy zřetelné, jindy velmi nejasné.

LUBOMÍR BROŽEK

Víra

Niels Bohr měl nad vchodem svého domu

podkovu napůl rozežranou rzí.

Prý nese štěstí…, věříte tomu?

Zeptal se jednou příchozí.