STANISLAVA KUČEROVÁ

Ideál konsenzu

Svět se stále více potýká s tíží všeobecné krize. A není to jen vražedná pandemie koronaviru, ničící celé národy. Souží nás i důsledky vývoje ekonomického, ekologického a etického. Celý dosavadní vývoj naší civilizace, který směřoval k touženému většímu bezpečí, blahobytu a rozvoji, dospěl k opačným výsledkům (heterogonie účelů). Množí se projevy nesouměřitelnosti mezi přírodou a lidmi stejně jako nesouměřitelnosti mezi lidmi. Množí se projevy úpadku a rozkladu naší civilizace.
Co na to konsensus, shoda, so

KAREL SÝS

Ve třetím, závěrečném dílu publikace Jaroslava Čvančary Někomu život, někomu smrt se dočteme o jedné z četných epizod konce války.

MIROSLAV POŘÍZEK

Kdo by neznal obec Troubky na Přerovsku? Katastrofální povodně v létě roku 1997 ji dostaly do povědomí lidí v celé zemi. Vodní živel si tehdy vyžádal kromě obrovských materiálních škod i devět lidských životů a obec ležící poblíže soutoku Moravy a Bečvy patřila k vůbec nejpostiženějším místům na Moravě.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Velikost plochy zahrady či pole udává se ve čtverečných metrech. Podle jejich počtu se často i dost platí. Něco stojí i zastavěná plocha. Při pobytu na magistrále na Pankráci lze spatřit také dům s mnoha okny a také s velkým nápisem Kanceláře k pronájmu. Nápis sloužil k přečtení již dlouhý čas. Nejnovější reklama navíc upozorňuje na další výstavbu domu vysokého přes 70 metrů, který má být přeplněný rovněž kancelářemi. Zřejmě budou rovněž nabízeny k pronájmu. Taková normálka v covidových časech, kdy je omezena výroba v některých provozech.

RUDOLF HEGENBART

Veliký májový svátek našich maminek. Byl to den, kdy jsme jim vyjadřovali lásku, poděkování za péči a starostlivost o nás všechny. O naše domovy, zahrádky, domácí zvířátka, o svoji vesničku, o naši krásnou a hezkou českou zem. Byla to jejich vlast, rodná země. Na setkáních s maminkami jsme jim přednášeli:

Maminky, jste pamětí naší krásné země. Vy víte, co je choroba, co je neštěstí. Vy víte, co je příkoří, co znamená lež, závist, zloba. A my víme, jak umíte chránit dobro a pravdu, jak se straníte veškerému zlu. My se od vás učíme, my vám věříme…Ať si jen země letí do prázdna, ať letí, letí, jen když zbude jistota jednoho místa, místa naší mámy…

JIŘÍ JÍROVEC

Naznačil to naprosto neuvěřitelný materiál ČT (https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3476097-bojuji-proti-dezinformacim-a-jejich-pravou-identitu-nikdo-nezna-ceskych-elfu-pribyva), z něhož vyplývá, že v naší republice lze vytvořit nikým nekontrolovanou polovojenskou organizaci, která má charakter tajné služby.

FRANTIŠEK UHER

Kde básníci získávají výuční listy

Ach kletě Mordyje

Přijíždí rytíř de Grieux

STANISLAV ZEMAN

Nevěřím kazatelům

Co mě nutí k víře

V boha jednoho