FRANTIŠEK UHER

Zřetelné a čisté akordy literární výpovědi jsou vlastní básnické sbírce Ireny Henzl Velichové, produkční, režisérce, herečce a básnířce, ve sbírce JÁDRO ŠKRÁBEJ (vyd. Miloslav Krist-ARTKRIST, 2022,76 str., s ilustracemi Barbory Lišky Karpíškové).

Knižně publikuje po drahné době, v roce 2008 vydala v edici Pro libris sbírku Dopisy k němu. Mezeru lze pochopit, autorka žije v rušném prostředí uměleckého světa a věnuje čas různým aktivitám. Patrně moudře usoudila, že na literárním poli je výhodnější být štikou v malém rybníku, než kaprem v hluboké zakalené vodě se spodními proudy.

Za charakteristickou je možno nad její sbírkou Jádro škrábej vyzvednout tvůrčí skromnost, s níž obrušuje ostřejší hrany svých veršů.

Čtenář není nucen pátrat po smyslu slov, obracet naruby metafory, obrazy, výjevy nebo zašifrované náznaky, z každého verše však vyzařuje chvějivá niterná záře, která dává její poezii nenápadný, ale nesporně umělecký punc. Metafory jsou svěží a neotřelé, dodávají veršům přirozený lesk.

Sbírka je traktována do čtyř částí (plus jedna báseň, která je vyzrálou citovou kreací). Jako by nahlížela do čtyř strážních domků, k nimž upírá vlastní vidění světa s výraznou schopností rozlišování hodnot.

To vidění obrací pohled především z rušných ulic a kadeřavých plání do intimních zákoutí, chráněných potřebnou dávkou intelektu. Nesuší intimní prádlo svých dnů na šňůrách vystavených slunečnímu záření a zrakům kolemjdoucích.

Zmíněné záření však vysílá paprsky; ať již disponují stříbřitým leskem, vřelou otevřeností či steskem, modravou tísní nebo skrytým ostřím, vše provází lahodná melodie lehounce čeřených strun.

Zajisté je na místě označit některé básně za verše milostné, inklinující k zakrývání bolestných jizev způsobeným křivolace pádícím časem. Převažuje však sklon k tichým zastavením, události nemusí mít pokaždé sálající hřívu pádícího koně. Uveďme příklad: V jádře zrcadla / pak místo paměti tvých očí / nahmatám jen / noci / noci / Noci.

K poezii Ireny Henzl Velichové se vnímaví čtenáři budu určitě vracet a hledat v ní mnohé paraboly, které nejsou při prvním čtení příliš zřetelné.