VÁCLAV PELCMAN

Nic nemůže vhodněji doplnit literární informace o nějakém díle, zejména pak výtvarném umění, než veřejná výstava. Proto jistě mnoho milovníků českého malířství, a vůbec kulturní veřejnosti, uvítalo další počin Národní galerie Praha, která uspořádala ve Valdštejnské jízdárně v Praze na Malé Straně reprezentativní výstavu malíře Josefa Mánesa.

Výstava byla zahájena 31. března 2023 pod názvem Člověk – Umělec – Legenda , a potrvá do 16. července t.r., tedy, tedy poměrně krátkou dobu.

Podle propagačního letáku má zde místo více než 400 exponátů z 25 veřejných institucí a soukromých sbírek, včetně originálu Kalendářní desky pražského orloje ze sbírek Muzea hlavního města Prahy.
Dílu malíře Josefa Mánesa, i sourozencům Quidovi a Amálii (otec Antonín Mánes), věnovala naše literární obec zájem, myslím, dostatečný. Asi nejumělečtěji popsal život i dílo rodiny František Kožík v románě Josef Mánes (1958). Tehdy však byly reprodukce jen černobílé. Na záložce knihy je mimo jiné uvedeno „…má tu místo intimní citová oblast i tvůrčí zápas o osobitý výraz i snažení národnostně politické“.

Na záložce stejnojmenné knihy, s podtitulem Dědictví Komenského (Jaroslav Paur), čteme: „Umění Mánesovo je laskavé, zrcadlí nejlepší národní vlastnosti, vybrané s vlídnou pozorností“.

Také studie Olgy Mackové nese stejný název (1970), „…stopuje Mánesovu tvorbu od počátků v jejím pozvolném směřování ke slohové čistotě a charakterizuje její mistrovství malých forem, které se projevuje v příspěvcích ke druhému rokoku, ve figurálních pracích i v krajinomalbě.“

Eva Reitharová nazvala svou monografii o celé malířské rodině Antonín Mánes (1967).

V roce 1982 vyšla publikace s názvem Líbánky na Hané, autor J. Mánes (kolektiv autorů), kde je uvedeno: „Reprezentativní publikace, v níž Mánesovy kresby a obrazy provázejí verše a prózy, mající bezprostřední vztah k jeho dílu, ukázka z Rukopisu královédvorského, který Mánes ilustroval, a lidové písně.“

Výstava je instalovaná v přízemí a prvém poschodí Jízdárny. Není omezena jen na dílo J. Mánesa, ale i najdeme zde i díla jiných umělců, např. Max Švabinský – busta J. Mánesa, J. V. Myslbek – Záboj (model) a také Josefa Tulka (Mánesova následovníka). A také jednu ukázku využití (možná zneužití) Mánesova umění na krabici pro bonbony.