FRANTIŠEK UHER

Jsou jména spisovatelů, básníků, dramatiků, malířů či hudebníků, která mají v paměti lidí pevné ukotvení. Pochopitelně podle jejich individuálních zájmů. Horší je to jmény teoretiků a recenzentů. Ta většinou nacházejí místo pouze v paměti spisovatelů, básníků, dramatiků, atd., kteří si o vlastní tvorbě nebo o dílech svých přátel a známých „od pera“ něco přečetli.

Jsou jedinci, kteří si celoživotním úsilím vybudovali ve svém tvůrčím teritoriu pevnou pozici. V literatuře mezi ně rozhodně patří literární vědec Milan Blahynka. Však je to roků, co se s jeho jménem setkávám na stránkách novin a literárních časopisů, v předmluvách či doslovech knih!

Vlastní devadesátka mi již nesměle kyne kdesi na obzoru, proto mohu odpovědně prohlásit, že jsem přečetl desítky, možná stovky drobných či rozsáhlejších Blahynkových prací. Především recenzí. Určitě jsme byli mnohokrát naladěni na stejnou notu, určitě jsem někdy měl výhrady. Samozřejmě jen tak sám pro sebe. Získal jsem však dojem, že Blahynka přistupuje ke své tvorbě erudovaně, odpovědně, objektivně a s jakýmsi vnitřním zanícením, s přesvědčením, že upírá pozornost ke všemu, co si pozornost zasluhuje, že dělá něco potřebného, co se prostě udělat musí.

Na tom nic nemění skutečnost, že se osobně ani příliš neznáme. V podstatě téměř vůbec.

O to upřímněji mu k životnímu výročí blahopřeji. S nadějí, že si ještě nejednou přečtu text, u něhož bude stát jeho jméno. Mohu přispět pouze drobnou perličkou. Před desetiletími jsme se setkali na akcích, organizovaných někdejším nakladatelstvím Kruh v Hradci Králové. V paměti mi utkvěl pozdní podvečer, kdy jsme po absolvování programu v Kruhu čekali na svoje vlaky v pardubické nádražní hale. Milan Blahynka se zajisté setkával s množstvím autorů a tu půlhodinku zavál v jeho vzpomínkách čas. Mně však utkvělo v paměti jeho postesknutí, že jej český literární svět pasoval na nezvalovského specialistu, ačkoli by se rád věnoval také tvorbě dalších autorů. Nuže, nevím, jak dalece se mu přání splnilo, ale troufám si prohlásit, že toho Nezvala dělal zatraceně dobře.