EMIL HRUŠKA

Čím byly SS?

Patří nejen k symbolům nacistické Německé říše, ale k její podstatě, k jejímu charakteru jako agresivní a zločinecké mocnosti. Byly hlavním nástrojem teroru útlaku, masového vyhlazování jak Židů, tak příslušníků jiných národností v okupovaných zemích. A jejich znaky, lebka se zkříženými hnáty a bleskům podobné „Sig-runy“ v černém poli, jsou trvalou výstrahou i strach budícím znamením. SS (Schutzstaffeln), čili Ochranné oddíly nacistické strany NSDAP, byly elitní organizací Německé říše, sdružující fanatiky, přísahající věrnost Adolfu Hitlerovi až do své smrti.

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Pod názvem TOBĚ ZAHYNOUTI NEDÁM… vydalo nakladatelství Akropolis v Praze

soubor třiceti povídek označený jako „česká časopisecká šoa povídka 1945–1989“ (Praha : Akropolis, 2017, 392 str., ISBN 978-80-7470-158-0). Edičně ji připravili Ivana Cahová (autorka doslovu majícího podobu studie), Erik Gilk a Martin Lukáš, autoři působící na FF UP v Olomouci. Jak čteme v tiráži, kniha „je výstupem projektu Česká krátká próza šoa – kritická edice“.

EVA FRANTINOVÁ

„Když jsem se v roce 1929 narodil v Moldavě nad Bodvou v Československé republice, nemohli moji rodiče předvídat nebezpečí a zkázu, které o pouhé desetiletí dopadnou na naši rodinu.

JAKUB STEIN

– Tak jak, pane Kohn, pravil pan Roubíček u spokojeného vědomí, že kavárna Louvre je solidní podnik, v jakém se nemusí třikrát marně volat na obsluhu a v jakém není výraz na objednávku hodný opovržení anebo dokonce hlubokého mravního rozhořčení, k jakému byla ve sněmovně dohnána taková mravní autorita, za jakou se obecně považuje jeden pan top poslanec, ale nejenom on. – Tak jak, začal pan Kohn, taky jich přímo vykolejil výrok pana premiéra, že je stíhán na objednávku?

VÁCLAV PELCMAN

Přepaden náhlým výskytem pirátů v zemi bez moře jsem si znovu potřeboval ověřit, co to je za tvory. V různých slovnících jsem se dočetl, že piráti, jinak i bukanýři, korzáři či flibustýři, jsou námořní lupiči, potažmo kořistníci, násilníci či bezohlední lidé. Z minulosti se zachovala jména jako Bart, Drake, Raleigh, Marten, Morgan a odborník by jistě doplnil tento seznam mnoha jinými. Češi rádi vše napodobují, tak je možné, že se dočkáme i mezinárodně známých jmen. Vždyť Drake je jen obyčejný Kačer, Marten Kuna apod.

ZDENĚK HRABICA

Jsem rád svému příjmení. Je moravské. Docela mi lichotí, když se k němu slétají přátelé – i nepřející – s ptačími přízvisky.

LJUDMILA SVIRSKAJA

 

Prostě jen buď

Prostě jen buď

smutný i veselý

STANISLAV ZEMAN

Nevěřil jsem svým uším, když se ve veřejnoprávním rozhlase rozpovídal jakýsi hudební pedagog. Co by jinoch, ještě před převratem, toužil studovat na konzervatoři hru na klarinet. Protože prý neměl ten správný původ, nevzali ho. Nikoliv však na konzervatoř, ale na klarinet. Místo něj mu umožnili vystudovat hru na fagot.