aneb zamyšlení nad knihami spisovatelky Ladislavy Chateau Vlak do Výmaru a Colette, Vy víte, co máte udělat

FRANTIŠEK MAREŠ

Víme jen to, co si pamatujeme. A pravdivost této stále se opakující latinské moudrosti je pro naše pokolení téměř osudová. Z programového zapomínání se stal mutující gen, který, jak se zdá, je těžko odstranitelný z naší DNA. A tak zapomínáme s bravurou žonglérů na vše nehodící se do klima doby, politiky, kultury a nesmrtelnosti vlastní paměti, uchováváme lukrativní události, myšlenky i přesvědčení a jen proto, protože je výhodné je opakovat, nejsou již dávno zapomenuty.

MILAN BLAHYNKA

Fenomén, jakým je osobnost a dílo Milana Kundery, přitahuje jako lampa můry stále další badatele a taky novináře. K autorovým dvaadevadesátinám vydala Ariane Chemin, autorka knih Jospin a spol., dějiny levice v množném čísle a dalších až po podíl na portrétu Nikolase Sarkozyho, své fejetony, jež psala do deníku Le Monde, knižně, a to pod názvem A LA RECHERCHE DE MILAN KUNDERA (V hledání Milana Kundery, Éditions du Seuil, knižnice Éditions du sous-sol, Paris 2021, 144 s.).

PAVOL JANÍK

Známy ruský analytik globálnej politiky reagoval na najnovšie kroky Českej republiky a Slovenska v zmysle múdrosti – kto chce kam, pomôžme mu tam. Nenavrhuje prerušenie diplomatických stykov najväčšieho štátu na svete s malými stredoeurópskymi krajinami, ale nastoľuje možnosť racionálneho riešenia, aby sa nemusela svetová superveľmoc zaoberať žabomyšími spormi s geopolitickými trpaslíkmi. Stačí zrušiť zastupiteľské úrady Ruska v Prahe a v Bratislave a recipročne aj české a slovenské diplomatické misie v Moskve. Vzájomné vzťahy by sa realizovali prostredníctvom ruskej ambasády vo Viedni a rakúskeho veľvyslanectva v hlavnom meste Ruskej federácie. Nejde o postup, ktorý by bol v medzinárodnej praxi nezvyčajný. Svedčí o tom napríklad aj prehľad zastúpenia Slovenskej republiky v jednotlivých významných mestách s pôsobnosťou pre viacero krajín:

IVO POSPÍŠIL

Dne 24. srpna 2021 zemřel emeritní profesor Masarykovy univerzity, akademik Makedonské akademie věd a umění, prof. h. c. Univerzity svatých Cyrila a Metoděje ve Skopje, emeritní člen Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, emeritní proděkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, předseda a člen vědeckých komisí a grémií, zakladatel a předseda Společnosti přátel jižních Slovanů, nositel Ceny Františka Alexandra Zacha a řady dalších vědeckých, člen Unie českých spisovatelů.

JAKUB JUST

– Taky, pane Kohn, pravil pan Roubíček, když k němu na návštěvu dorazil oslovený, protože už ani v tom Louvru si jeden nemůže být jistý, – taky se tak strašně bojej jako dneska kdekdo?

IVO FENCL

Vjedete-li cestou z Prahy do Plzně, napravo je hřbitov. Tady před chvílí skončil pohřeb malíře Josefa Ladislava Jíchy (píši 25. srpna odpoledne) alias toho, co vyzařoval dobro. Navzdory mnohým prvkům dneška, virům, politikům i kecalům jako já. Byl taky básníkem, má maminka milovala každé psaníčko, co mi od něj přišlo ještě víc než já. Už se nesetkají, ani já se s ním nesetkám, i když… Co víme!

X

Viděl jsem jednou na nějakém televizním kanále film o jednom hudebním souboru, mimochodem velmi úspěšném, který je nositelem řady cen českých a mezinárodních. Dirigent, který soubor založil a získal s ním toto renomé, posléze těžce onemocněl, měl nějakou dobu výpadek, potom se neúspěšně pokusil vrátit, ale na radu lékařů toho musel zanechat, velmi nerad a velmi tím trpěl.

STANISLAV KÁBELE

Rozjímání v kolumbáriu

Hrdinové, zbabělci,

chudáci i bohatí,

jsou si jedním jisti,