JIŘÍ JÍROVEC

Žebrák se musí vyhýbat drahým kožešinám a zásadně nevyhrožuje.

Jára Cimrman: Metodika žebrání

 

Dobrá zpráva chodí ruku v ruce se špatnou.

Nejprve tedy tu dobrou.

IVAN ČERNÝ

Komiks, chronologicky uspořádané kresby s doprovodným textem vytvářejícím příběh, je umělecké médium, někdy označované jako „deváté umění“. Kdo by se domníval, že se jedná o fenomén až od 20. století, ten se mýlí. Archeology objevené nástěnné malby, pocházející z 2. tisíciletí př. n. l., zaznamenávají pásem obrázků a textu proběhlé děje. K našemu pojetí komiksu mají velmi blízko iluminované rukopisy raně křesťanských dob. Komiksové příběhy vychází nejen jako přílohy nejrůznějších volnočasových magazínů, ale i jako samostatné sešity nebo knihy. V české kotlině jsou legendárním příkladem nehynoucí prvorepublikové Foglarovy Rychlé šípy nebo napříč již tří generací populární Čtyřlístek, vycházející ve statisícových nákladech. Komiksové publikace se nazývají „grafickými knihami“ ale ty v současné době na našem knihkupeckém pultu často nenajdeme. Pražské nakladatelství Grada milovníky komiksu však před krátkým časem milovníky ilustrovaných obrázků potěšila úžasnou novinkou – „grafickým románem“ o životním příběhu geniálního fyzika s těžkým postižením, které mu zabraňovalo mluvit a pohybovat se.

MILAN BLAHYNKA

Dovoluji si tvrdit jako čtenář, divák a posluchač snad dosud všech pokračování a též variací, adaptací a aktualizací titulní postavy Haškových Osudů, že ŠVEJK AFGHÁNSKÝM VETERÁNEM, novinka z nakladatelství Novela bohemica (2020, obálka, sazba a grafická úprava Jakub Troják, 179 s.) je světově proslulému dílu názorově, jazykově, stylisticky a invenčně nejbližší a pro českého čtenáře nejpřesvědčivější. Zaboduje-li i za hranicemi, bude-li tam dobře přeložen a vydán, to je otázka; otázka, nakolik se tam život, prostředí a praktiky v konfrontaci s ušlechtilými záměry a sliby podobají poměrům u nás.

LUKÁŠ PERNÝ

Pavol Janík je básnik, dramatik, prozaik, prekladateľ, publicista a reklamný tvorca. Ťažisko jeho tvorivej činnosti spočíva v poézii. Už svojím knižným debutom Nezaručené správy (1981) upútal pozornosť vrcholných autorít slovenského literárneho života. Predstavil sa ako básnik civilného tónu a spontánneho básnického výrazu, ktorému nechýba schopnosť irónie a sebairónie. Táto poetika sa stala typickou pre celú jeho tvorbu, ktorá popri kritickom charaktere nadobudla aj humorný až groteskný rozmer. Jeho výraz sa stáva strohým až aforistickým. Preto je celkom zákonité, že do sféry literárnych záujmov Pavla Janíka sa dostali aj aforizmy založené na myšlienkovom a významovom posune v rámci jazykovej hry. Postupne vo svojej tvorbe nastoľuje veľmi znepokojujúce otázky a závažné problémy ďalšieho vývinu ľudstva, pričom sa tematicky a štýlovo rozširuje. Literárni experti konštatujú Janíkovu básnickú virtuozitu a jeho príbuznosť s tvorbou Miroslava Válka. Z inojazyčnej poézie prebásnil niekoľko knižných výberov. Je aj autorom dramatických diel s prvkami poetiky absurdného divadla.

PAVOL JANÍK

Niekdajšie socialistické krajiny v úvodnej etape vlastného vývoja charakterizovali svoj politický systém pojmom ľudová demokracia. Úprimne povedané – tiež som to dlho pokladal za nadbytočné hromadenie príbuzných významov, veď slovenský preklad znie – ľudová vláda ľudu, teda niečo podobné ako vodnatá voda či mäsité mäso.

JAROSLAV VÁŇA

Je to již dávno. Dokonce tak, že by se mohlo nebo mělo zapomenout. Jenže moudří tohoto světa tvrdí, že kdo zapomíná na svou minulost, nemá žádnou budoucnost. Proto to není nijak snadné. To, co bylo, se stává součástí našich osobností a správně to vyhodnotit, zdá se, umíme až s odstupem času a až si začneme uvědomovat vlastní pochybení, či změnu některých svých postojů.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Nejsem obdivovatel televizní obrazovky a spatřím jen občas nějaké obrázky, co dokážou potěšit a umožní ohlédnout se do časů již odešlých. Nedávno jsem na obrazovce zahlédl nějakou dámu ještě v roušce, která na adresu jednoho politika pronesla zajímavá slova. Ten prý někomu nabídne trafiku. Zajisté tím byla míněna jakási úlitba, či snad přímo post hodně vysoko na nebeských pláních…

LIBUŠE VONDRÁŠKOVÁ

Ať nestihne to své PROČ

rve matka dítě od chodníku s troskou

za zlevněnou treskou

Zítra uvidí už jen zmrzlinu slíbenou dopředu