PETR ŽANTOVSKÝ

(Vystoupení na konferenci Dost bylo Bruselu, konané v Praze 14. 2. 2022)

Ačkoli jsem účasten panelu s názvem Přínosy a úskalí referenda, nechci se vyjadřovat explicitně k fenoménu plebiscitu. Budu se věnovat spíše okolním fenoménům, zejména mediální krajině, v níž se odehrávají mnohé společenské diskuse, tedy i ta o plebiscitu.

MILAN BLAHYNKA

Básník Alois Marhoul má odvahu, jakou z nás má málokdo. Na dedikační stránce za titulním listem své nejnovější sbírky STROM KTERÝ SE NECHAL TETOVAT (Bondy s. r. o., Praha 2021, foto na obálce Tomáš Kešner, grafická úprava Petr Novák, 95 s.) děkuje svým bližním, kteří mu s psaním knížky pomáhali, zejména Toníku Dymákovi, a pak píše: „Věnováno mé manželce, která je se mnou už pětačtyřicet let, s přáním, aby se mnou zůstala co nejdéle. A mé rakovině, která je se mnou rok, s přáním, aby odešla co nejdříve, pokud možno beze mne!“ Přiznat se k těžké nemoci a dokonce jí dedikovat sbírku, to je odvaha a věřím, že ne marná. Rakovina jako podobná zlá feminina je zvyklá, že se svými vyhlédnutými oběťmi musí bojovat a že ne vždycky vyhrává. Jsou napadení, kteří jí spílají, nazývají sviní a zpupně tvrdí, že nad ní zvítězí. Na ty má obzvlášť velkou pifku a kosí je. Věřím, že Marhoulův zdvořilý a laskavým humorem neskrblící způsob má větší šanci a Strom který se nechal tetovat není poslední kniha svého autora.

FRANTIŠEK UHER

I slavní romanopisci připouštěli obtížnost napsání kratičké povídky, povídkáři se sklánějí v úctě před rozsáhlými románovými freskami. Básníci respektují prozaiky, kteří chovají respekt k básníkům, jejichž na dřeň otesané postřehy jim nejednou slouží jako motto. Tragické osudy literárních postav kontrastují s figurami a figurkami humoristů. Těch dobrých je zpropadeně málo.

VLADIMÍR KOLÁR

Pražské Švandovo divadlo jako ostatní scény si velmi silně „užívalo“ omezujících opatření proti šíření koronaviru, a i po jejich ukončení je neminula překládání představení z důvodu karantény či onemocnění v souboru. I tak se divadlu daří zachovat nápaditý a pestrý dramaturgický plán, často obohacovaný spolupracujícími divadelními společnostmi.

PAVOL JANÍK

Bezprostredne po tragickej smrti mladého slovenského investigatívneho novinára a jeho priateľky, respektíve po ich vražde, som verejne prezentoval niekoľko závažných skutočností. Predovšetkým som vyjadril sústrasť pozostalým, hoci som obete osobne nepoznal, v živote som nepočul ich mená, nikdy som nečítal nijaký článok usmrteného žurnalistu a asi raz som sa pozrel na server, pre ktorý pracoval, ale viackrát som môj čitateľský pokus neopakoval, pretože nie som schopný a ochotný zvyšovať sledovanosť tzv. hlavného prúdu médií, ktorých neprofesionalita a záľuba v škandalizovaní ma apriórne uráža.

JAN ZEMAN

Když loni v září na Malostranském náměstí proti Sněmovně demonstrovalo za klima asi 300 lidí, převážně středoškoláků, a na jednom z transparentů jsem spatřil nápis odmítající živočišnou výrobu, jen jsem zasyknul. Jak nám ale již před časem někteří taky ekologové s tituly před jménem i za jménem vysvětlili, krávy prdí převážně silný skleníkový plyn metan a tak je nutné vybít všechen skot a nejlépe zrušit celou živočišnou výrobu. Prý zemědělství může za plnou čtvrtinu antropogenních emisí skleníkových plynů, původců zhoubného oteplování klimatu. Že Statistická ročenka životního prostředí ČR uvádí podíl zemědělství včetně lesního a vodního hospodářství na těchto emisích jen 6 %? Prý kdo by se s takovými kravinami zdržoval!

KLÁRA DAVIDOVÁ

V oku houslového klíče

Našli jsme klid a mír

Potlesk rukou suchých jako pergamen

Reflektory ozářily mou tvář

Stanu se divadlem

FRANTIŠEK DOSTÁL

My, co jsme starší, si leccos ještě pamatujeme. Byli jsme i dětmi a v nedělním odpoledni nám rodiče umožnili třeba návštěvu zoologické zahrady. Vedle zvířectva cestou docházelo i na setkání s fotografy z různých fotoateliérů. Ve sváteční den byli lidé oblečeni poněkud lépe do oděvu, který přes týden visel na ramínku ve skříni.

JAROMÍR ŠLOSAR 

Haiku o nočních hlasech

Svoboda noci:

chlapácký štěkot srnce

Psi na řetězech

LECH PRZECZEK

Ze života

Obchodník zas ceny zvedá,

už se na to koukat nedá.

Stěžuje si peněženka,

že teď bývá tuze tenká…