JIŘÍ JÍROVEC

Tak lze pro české poměry parafrázovat heslo „It‘s the economy, stupid“, známé z Clintonovy prezidentské kampaně.

KAREL SÝS

Roman Cílek, osvědčenýautor literatury faktu,vydal knihu PŮJDU DO PEKLA SPOKOJEN… (nakladatelství Epocha, Praha 2105, 152 str.), s podtitulem Adolf Eichmann: životní dráha masového vraha.

VÁCLAV PELCMAN

O krysách zoologové tvrdí, že jsou velmi inteligentní. To potvrzují i laická pozorování, že krysy dokážou vycítit nebezpečí a proto prý první opouštěly lodě, které se začaly potápět. Na toto téma by se dala jistě, i v jiných oblastech života, obrátit pozornost. Těmto názorům však odporuje obsah pověsti, kde se pištci podařilo vylákat krysy z úkrytů a utopit je (v další fázi i děti).

PAVOL JANÍK

Na knižnom trhu sa objavila publikácia s názvom ČESKÝ KRTEK V CIA a s podtitulom Cesta Karla Köchera z StB přes americké tajné služby do Prognostického ústavu (Praha 2015), ktorej autorom je novinár Vladimír Ševela. Treba hneď úvodom konštatovať, že väčšina podstatných informácií, týkajúcich sa zvolenej témy, je súčasťou diela amerického žurnalistu Ronalda Kesslera Spy VsSpy: The Shocking True Story of the FBI's Secret War against Soviet Agents in America(New York 1988), teda Špión proti špiónovi: Šokujúci pravdivý príbeh tajnej vojny FBI proti sovietskym agentom v Amerike.

MILAN BLAHYNKA

Bohumír Kolář,iniciátor a spiritus rector Literárního klubu Olomouc, který rozvíjel po řadu let bohatou kulturní činnost včetně ediční a ukončil svou existenci, až už jeho zakladatel ze zdravotních důvodů nemohl v jeho vedení pokračovat a nenašel podobně zapáleného a obětavého následovníka, ani nyní ještě nesložil ruce v klín a žije soustavným ironickým až sarkastickým glosováním událostí a situace v městě, kraji, státě, světě, a tyto své komentáře veršem zpřístupňuje týden co týden díky Internetu. Nyní žeň jediného roku, svých pět set (!), totiž D NETUCTOVÝCH MYŠLENEK Z ROKU MMXIV (výtvarný doprovod Vladimír Halla, 156 s.) vydal nákladem vlastním jako knihu čtvercového formátu s nápaditou grafickou úpravou Ivany Perůtkové.

LIBUŠE VONDRÁŠKOVÁ

Dne 2. 9. 2015 byl v LUKu pod názvem Zářivý symbol lidství uveřejněn můj čtenářský příspěvek. K rozhodnutí napsat k 50. výročí úmrtí A. Schweitzera mne tehdy vedla skepse – nebylo nijak jasnozřivé předvídat, že nebude připomenuto adekvátně mimořádnému významu jeho života a díla.

Vlastimil Petržela: Češi se na mne dívají jako na blázna, když velebím krásu Ruska

O bývalém hlavním trenérovi petrohradského fotbalového klubu Zenit Vlastimilu Petrželovi nebylo osm let skoro slyšet – po velkém neúspěchu proti Neftči. Korespondent R-sport našel Petrželu na samém východě Čech, kde se od ledna začal zabývat obrozením outsidera extraligy – ostravského Baníku. Hovoří spolu mimo jiné o vnímání Ruska českou společností. V. Petržela je zděšen tím, jaký zkreslený obraz o něm poskytují česká média.

(Nad sborníkem k 70. výročí existence Slezskoostravské Sedmičky)

Písničky a povídačky z poválečné Ostravy 1945–2015

JAN ZEMAN

31. května 1978 jsem, vyprovokován okolnostmi, vyrazil s velkým batohem na zádech na třídenní přechod Krušných hor. Na začátku jsem se symbolicky zastavil na zřícenině Supího hradu Kyšperk, nechal tam v zazátkované láhvi pod kořeny buku vzkaz: Volám všechny trampy!, vystoupal na hřeben Krušných hor a dál po něm směrem západním šel či spíš pelášil, popoháněn okolními uschlými smrkovými lesy, značka exhalační zkáza. Nakonec s asi 150 kilometry v nohou jsem výlet ukončil v Horní Blatné. Po té jsem napsal svou první báseň Poslední máj v Krušných horách 1978. Byla silně poplatná Karlu Hynku Máchovi a jeho nesmrtelné romantické básni Máj. Odsuzovala zničení lesů Krušných hor průmyslovými exhalacemi, které jsem v básni posílal na Pražský Hrad. Aby se zelenaly svahy Krušné, aby tu nestrašily lesy uschlé. Vsouvali se mi do ní klasikové české sociální balady Petr Bezruč a Jiří Wolker. Je to vůbec báseň?, ptal jsem se sám sebe. Při následné soutěži v zájmové umělecké činnosti na Vysoké škole ekonomické jsem s ní obsadil v kategorii poezie druhé místo a za přednes sklidil slušný potlesk. Verše a ochrana brutálně ničeného životního prostředí nejen Krušných hor se mi staly celoživotní láskami.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Běh žití lze snad nejlépe vysledovat v absurditě světové sešlosti. Před mnoha lety vznikly první obrazy vytvořené lidskou rukou na stěně v jeskyni Altamira. Uběhly další statisíce let a vznikaly obrazy malované zcela jinými barvami. Nějak se ale v toku času nelíbily všem, a tak se zrodily všelijaké -ismy. Každá doba vyznává něco jiného a ve všem se nejlépe vyznají nikdy nechybující kritici.

MARTIN VODŇANSKÝ

Zpomalený záběr

Hodiny v kuchyni nikam nespěchají

ukazují za pět minut sedm

dělám si přestávku v pojídání dršťkové

a pouštím zprávy

autobus

který nemá šanci

své zastávky splést

vyjíždí přesně v celou.

EVA FRANTINOVÁ

Je takové místo ve Vysokých Tatrách, místo, kde se kradou mé knížky.

LUBOMÍR MAN

Ó dej mi, Pane, abych v boji, který jde životem,

neztratil chuť udeřit, natáhnout a udeřit znova.

Básník Ivo Odehnal, člen Unie českých spisovatelů, slavil 4. dubna osmdesátiny. Srdečně blahopřejeme!

 

IVO ODEHNAL

Daremnice

Nastala půlnoc samotného větru

Maso spí